Zen Zong Retreat in Central Vietnam

Adress:  Nhon Phu ward -  Quy Nhon city - Binh Dinh Province

Email: thientongmt@gmail.com

 

Nếu quí vị có thắc mắc về Thiền tông, vui lòng giao lưu với những vị sau đây:

1 - Mr. Ngọc Thành - Binh Dinh province – ĐT: 0916.01.66.27 – 099.631.2005

2 - Mr. Trần Anh Dũng - Live in Quy Nhon city – ĐT: 0913.613.079

3 - Mr Lê Phúc Hiển - Live in district 9 – Ho Chi Minh city – ĐT: 0913.957.086

4 - Mrs. Hoàng Linh - Live in Dong Hoi city – Quang Binh province – ĐT: 0942.906.304

5 - Mr. Nguyễn Ngọc Thái - Live in Nha Trang city – Khanh Hoa province – ĐT: 0985.515.639

6 - Mr. Nguyễn Văn Chung - Live in Hoan Kiem district – Ha Noi capital – ĐT: 0983.484.389