Zen Zong Retreat in Central Vietnam

Adress:  Nhon Phu ward -  Quy Nhon city - Binh Dinh Province

Email: thientongmt@gmail.com

 

Nếu quí vị có thắc mắc về Thiền tông, vui lòng giao lưu với những vị sau đây:

1 - Mr. Ngoc Thanh - – ĐT: 0916.01.66.27

2 - Mrs. Nguyen Thi Viet Hoa - Live in Gia Lai - Binh Dinh – ĐT: 082.441.5555

3 - Mr Nguyễn Ngọc Sinh - Live in Thu Duc city - Ho Chi Minh city – ĐT: 090.928.1704

4 - Mrs. Hoang Linh - Live in Dong Hoi city – Quang Binh province – ĐT: 0942.906.304

5 - Mr. Nguyễn Ngọc Thái - Live in Nha Trang city – Khanh Hoa province – ĐT: 0985.515.639

6 - Mr. Nguyen Van Chung - Live in Hoan Kiem district – Ha Noi capital – ĐT: 0983.484.389